Monday, May 31, 2021

ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳು

🌷 ಗುಪ್ತರ ದೇವಾಲಯಗಳು 
        ( ನಾಗರ ಶೈಲಿ )
=====================
☘ ತಿಗಾವಾದ - ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ
☘ ಭೂಮರಾ - ಶಿವಾಲಯ
☘ ನಾಚನಾ - ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ದೇವಾಲಯ
☘ ದೇವಘಡ್ - ದಶಾವತಾರ ದೇವಾಲಯ

🌷 ಚೋಳರ ದೇವಾಲಯಗಳು
     ( ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ )
====================
☘ ತ್ರಿಭುವನ - ಕಂಕರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ 
☘ ದಾರಾಸುರಂ - ಐರಾವತೇಶ್ವರ
☘ ಗಂಗೈಕೊಂಡ - ಬೃಹದೀಶ್ವರ 
☘ ತಂಜಾವೂರ್ - ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ 
☘ ನೆಲ್ಲೂರ್ - ಕೊರಂಗನಾಥ್

🌷 ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೇವಾಲಯಗಳು 
           ( ವೇಸರ್ ಶೈಲಿ )
======================
☘ ಐಹೊಳೆ - ಲಾಡಖಾನ್ 
☘ ಬಾದಾಮಿ - ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ 
☘ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು - ವಿರೂಪಾಕ್ಷ 
☘ ಮಹಾಕೂಟ - ಸಂಗಮೇಶ್ವರ

🌷 ಹೊಯ್ಸಳರ ದೇವಾಲಯಗಳು 
         ( ಹೊಯ್ಸಳ ಕಲೆ )
======================
☘ ಬೇಲೂರು - ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ
☘ ಹಳೆಬೀಡು - ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ 
☘ ಮೇಲುಕೋಟೆ - ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
☘ ಸೋಮನಾಥಪುರ - ಕೇಶವಾಲಯ

No comments:

Post a Comment