Tuesday, February 23, 2021

ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ

  52ನೇ ವಿಧಿ : ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

 53ನೇ ವಿಧಿ : ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಂಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

 58ನೇ ವಿಧಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು .

 54 ಮತ್ತು 55 ನೇ ವಿಧಿ : ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ .

 56ನೇ ವಿಧಿ : ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

 61 ನೇ ವಿಧಿ : ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಹಾಭಿಯೋಗ.

 85 ನೇ ವಿಧಿ : ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ ಮುಂದೂಡುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

108 ನೇ ವಿಧಿ : ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಜಂಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ .

80ನೇ ವಿಧಿ : ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 12ಮಂದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

331ನೇ ವಿಧಿ : ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು.

No comments:

Post a Comment