Thursday, October 1, 2020

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು

 

ಸರೋದ್ ವಾದಕ

ಅಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್

ಶಹನಾಯಿ

ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಖಾನ್

ಸಾರಂಗಿ

ಉಸ್ತಾದ ಬಿಂದಾಖಾನ್

ಕೊಳಲು

ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಟಿ .ಆರ್ .ಮಹಾಲಿಂಗ೦

ಸಿತಾರ

ಪಂಡಿತ ರವಿಶಂಕರ

ವೀಣೆ

ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಖಾನ್

No comments:

Post a Comment