Sunday, September 27, 2020

ಬುಡಕಟ್ಟು ನೃತ್ಯಗಳು

 ಅಂಕಿಯಾ ನಾತ್ – ಅಸ್ಸಾ೦

 ಬಹಾಕವತಾ – ಒದಿಶಾ

 ಭಂಗ್ರಾ – ಪಂಜಾಬ್

 ಭವಾಯ್ – ಗುಜರಾತ್ , ರಾಜಸ್ಥಾನ

 ಹಿಕಾತ್ ,ಚಕ್ರಿ – ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರ್

ಕರಣ್ ,ಕಜ್ರಿ ,ಚಪ್ಪೆಲಿ – ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ

ಚಹಾವ್ – ಪ.ಬಂಗಾಳ

ಕೂಡಿಯಟ್ಟ೦ ,ತೆಯ್ಯ೦ ,ಚಾವಿಟ್ಟು ನಾಟ್ಕ೦ – ಕೇರಳ .

ಚಿರಾವ್ – ಮಿಜೋರಾಂ

ತಮಾಷಾ ,ದಹಿಕಲಾ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಗಂಗೊರೆ – ರಾಜಸ್ತಾನ

ತಿಪ್ಪಾಣಿ ,ರಸಿಲಾ ,ಗರ್ಬ – ಗುಜರಾತ್

ಗಿಡ್ಡ –ಪಂಜಾಬ್

ಜಾಟ –ಜತಿನ್ – ಬಿಹಾರ್

ಜಾತಾ – ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ  

No comments:

Post a Comment