Friday, September 4, 2020

ಪ್ರಮಾಣವಚನ & ರಾಜಿನಾಮೆಗಳು: ಯಾರು- ಯಾರಿಗೆ?

⚫ ✴ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ:✴
(The President) 

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:

ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ.

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ:✴
(Vice President):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ:✴
(Prime Minister):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್:✴
(Lok Sabha Speaker):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ಲೋಕಸಭೆಯ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗೆ

⚫ ✴ ಲೋಕಸಭೆಯ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್: ✴
(Deputy Speaker of Lok Sabha):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗೆ

⚫ ✴ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು:✴ 
(Chief Election Commissioner):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್:✴
(Attorney General):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು:✴
(CAG- Comptroller and Auditor General):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್:✴
(Solicitor-General):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
:ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಛೇರ್ಮನ್:✴
(Chairman, Public Service Commission):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ನೀತಿ(ಯೋಜನಾ) ಆಯೋಗದ ಛೇರ್ಮನ್: ✴
(Chairman OF NITI/Planning Commission):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್: ✴
(Governor, RBI ):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

⚫ ✴ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ:✴
(Chief Minister ):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ

⚫ ✴ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ:✴
(Chief Justice of High Court):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ರಾಜಿನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು:✴
(Other Judges of High Court ):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ

⚫ ✴ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್:✴
(Advocate General):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ

⚫ ✴ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್:✴
(Accountant General ):

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು:
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು:
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ

✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻

No comments:

Post a Comment