Tuesday, September 22, 2020

ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿ


ಚಾಲುಕ್ಯರು – ವೇಸರ ಶೈಲಿ

                        

ರಾಷ್ರ್ಟಕೂಟರು – ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ   

                      

ಹೊಯ್ಸಳ - ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿ 

                      

ವಿಜಯನಗರ – ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ

                         

ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿ - ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿ


No comments:

Post a Comment