Tuesday, September 22, 2020

ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ

 ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು

·       ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು

 

·       ಸರೋಜಿನಿ ಅವರು 1925ರ ಕಾನ್ಪುರ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು

 

·       ಇವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಮತ್ತು ಇವರನ್ನು ಭಾರತದ  ನೈಟಿ೦ಗೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.


1) ಆಷ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಖಂಡವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

       ಬ್ರಿಟಿಷ ನಾವಿಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಕುಕ್ (೧೭೭೦ ರಲ್ಲಿ)

·       ಕ್ಯಾನ್ ಬೆರ್ ಆಷ್ಟ್ರೆಲಿಯದ ರಾಜಧಾನಿ.

·       ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಖಂಡ ಆಷ್ಟ್ರೇಲಿಯ.

·       ಇದೊಂದು ದ್ವೀಪ ಖಂಡ.

·       ಆಷ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅದಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್.

       ೨) ಪಕ್ಷಿಗಳ ಖಂಡವೆಂದು ಯಾವ ಖಂಡವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

                 ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ.

         ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ  ಬೇಟೆಯಾಡುವ  ಪಕ್ಷಿ –    ಕ್ಯಾಂಡರ್.

No comments:

Post a Comment