Wednesday, September 23, 2020

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ವಿಶೇಷತೆ

 v ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವನ್ನು ರೈಸಿನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಭವನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು .

v ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ಲಾರ್ಡ್ ಲೂಟಿಯನ್ಸ್.

v ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವು ಮೊದಲು ವೈಸರಾಯರ ಭಾವನವಾಗಿತ್ತು .


v ಇದು 1912 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ 1929 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು .

 ವಿಧಿ - 60 ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ

      ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ನ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

 ವಿಧಿ - 61 ಮಹಾಭಿಯೋಗ

v ಪದವನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ .

v ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೋಷಾ ರೊಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದನದ 1/4 ರಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಿ ಇರಬೇಕು . ನಂತರ ೧೪ ದಿನಗಳ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2/3 ರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಸಬಿತುಪದಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಲಳಿಸಬಹುದು.

v ಇವರು ಮಹಾಭಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ . ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ . 

ವಿಧಿ - 62  ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದು

v ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ . ಅವರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್  ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ .

 ರಾಜಿನಾಮೆ :

    ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಿನಾಮೆಯನ್ನು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕಾರ್ಯಗಳು .

      1) ಶಾಸಕಾಂಗಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು :

     ವಿಧಿ - 80 ಇದರ ಅನ್ವಯ ಕಲೆ ,ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ೧೨                      ಜನರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

    ವಿಧಿ – 85 ಇದರ ಅನ್ವಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ, ಅಧಿವೇಶನ ಮುಂದುಡುವ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ .

    ವಿಧಿ - 86 ಇದರ ಅನ್ವಯ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ .

    ವಿಧಿ -108  ಇದರ ಅನ್ವಯ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .

        ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ .

1)  ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ .

2)  ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ .

3)   ಆಯವ್ಯಯ ಮಸೂದೆ .

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ .

1)  ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ ಮಸೂದೆ – 1961

2)  ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ -1978

3)   ಪೋಟಾ ಕಾಯ್ದೆ – 2002

ವಿಧಿ -331  ಇದರ ಅನ್ವಯ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನರನ್ನು ನೇಮಕ                  ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ . 

         1) ರಿಚರ್ಡ್ ಹೇ ( ಕೇರಳ)

         2) ಜಾರ್ಜ ಬೇಕರ (ಪ.ಬಂಗಾಳ್ )

         

No comments:

Post a Comment