Saturday, August 15, 2020

🌷ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಜಾರಿ🌷


 
💥ಪ್ರಥಮ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ  1894

💥ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1948

💥ಪ್ರಥಮ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ  1950

💥ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ. 1954

💥ಅಂತರಾಜ್ಯ ಜಲ ಕಾಯ್ದೆ. 1956

💥ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ. 1972

💥ಸಿಂಹ ಯೋಜನೆ. 1972

💥ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ. 1973

💥ಮೆಾಸಳೆ ಯೋಜನೆ. 1974

💥ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ. 1974

💥ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ. 1980

💥ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ. 1980

💥ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ. 1986

💥ಘೆಂಡಾಮ್ರಗ ಯೋಜನೆ. 1987

💥ಭಾರತದ ಹೊಸ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ. 1988

💥ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳ ನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ.  1989

💥ಕರಾವಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ. 1989

💥ಆನೆ ಯೋಜನೆ 1992

💥ಹಿಮ ಚಿರತೆ ಯೋಜನೆ. 2009

No comments:

Post a Comment