Tuesday, June 16, 2020

JOB NEWS

✍🏻 ನಾರ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ.

★ ಒಟ್ಟು 200 ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಟ್ರೈನಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.!!

★ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:- 15-07-2020

★ WEBSITE ADDRESS:-

www.ncr.indianrailways.gov.in
-------------------------------------------------------------------

✍🏻 ಕೇಂದ್ರೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

★ ವಿವಿಧ ಒಟ್ಟು 79 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.!!

★ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:- 17-07-2020

★ Website address:-
www.csb.gov.in

No comments:

Post a Comment