Sunday, May 24, 2020

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

☘ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್-ಚೈತ್ರಭೂಮಿ

☘ ಗುರ್ಜಾರಿಲಾಲ್ ನಂದಾ-ನಾರಾಯಣ ಘಾಟ್.

☘ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ-ವೀರಭೂಮಿ.

☘ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ-ರಾಜ್ ಘಾಟ್

☘ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್-ಸಮತಾ ಸ್ಥಳ.

☘ ಜೇಲ್ ಸಿಂಗ್ -ಏಕತಾ ಸ್ಥಳ.

☘ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು-ಶಾಂತಿವನ.

☘ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
-ವಿಜಯ್ ಘಾಟ್.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ-ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ

No comments:

Post a Comment