Sunday, May 24, 2020

ಭಾರತದ ತುತ್ತ ತುದಿಗಳು

☘ ಪೂರ್ವ ತುದಿ- ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

☘ ಪಶ್ಚಿಮದ ತುದಿ-ಗುಜರಾತಿನ ಕಛ್

☘ ಉತ್ತರದ ತುದಿ-ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಿಯಾಚಿನ್

☘ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿ- ಪಿಗ್ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್

No comments:

Post a Comment