Friday, May 29, 2020

ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ

 ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ ಅವರು 1928 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.

 ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 1930 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

 ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವು ಅಣುಗಳಿಂದ ಫೋಟಾನ್‌ನ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚದುರುವಿಕೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ಆವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಇದನ್ನು ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ಅಣುಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

 ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದ ಧೂಳು-ಮುಕ್ತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಘಟನೆಯ (ಒಳಬರುವ) ಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

 ಈ ಚದುರಿದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಬದಲಾಗದ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.  ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವು ಘಟನೆಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.

ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಧ್ಯಯನ.

No comments:

Post a Comment