Friday, May 15, 2020

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ

*1)ಯುರೇನೆಸ್ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ?*

ಉತ್ತರ : *ವಿಲಿಯಂ ಹರ್ಷಲ್*

*2)ತಂಪಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು?*

ಉತ್ತರ : *ನೆಪ್ಚೊನ್*

*3) ನೆಪ್ಚೊನ್ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಯಾರು?*

ಉತ್ತರ : *ಜೋಹನ್ ನಾಲೆ*

*4) ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು?*

ಉತ್ತರ : *ಚಂದ್ರ*

*5) ಅತೀ ಬಿಯಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು?*

ಉತ್ತರ : *ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ*

*6)ಸೂರ್ಯನ ಉಪಗ್ರಹಯಾವುದು?*

ಉತ್ತರ : *ಆದಿತ್ಯ L1*

*7)ಸೂರ್ಯನು ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ?*

ಉತ್ತರ : *ಹಳದಿ*

*8)ಹ್ಯಾಲಿ ಒಂದು...?*

ಉತ್ತರ : *ಧೂಮಕೇತು*

*9)ಹ್ಯಾಲಿ ದುಮಕೇತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?*

ಉತ್ತರ : *76*

*10)ಹ್ಯಾಲಿ ದುಮಕೇತು ಮುಂದಿನ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು?*

ಉತ್ತರ : *2062*

*11)ಉಲ್ಕೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸರೋವರ ಯಾವುದು ? ಯಾವ ರಾಜ್ಯ*

ಉತ್ತರ : *ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ*

*12)ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗಿರುವ ದೂರ ಎಷ್ಟು?*

ಉತ್ತರ : *3,84,000 KM*

*13)ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ?*

ಉತ್ತರ : *ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ*

*14)ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು?*

ಉತ್ತರ : *ಗುರುಗ್ರಹ*

*15)ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು?*

ಉತ್ತರ : *ಗ್ಯಾನಿಮೇಡ*

*16) ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು?*

ಉತ್ತರ : *ಡಿಮೋಸ್*

*17)ಅತಿ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು?*

ಉತ್ತರ : *ಶನಿ ಗ್ರಹ*

*18)ತೇಲುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಯವಗ್ರಹವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?*

ಉತ್ತರ : *ಶನಿ ಗ್ರಹ*

*19)ಪಪ್ಲೋಟೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು .....?*

ಉತ್ತರ : *ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ*

*20) ಪ್ಲೋಟೋವನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು?*

ಉತ್ತರ : *2006 ಆಗಸ್ಟ್ 24*

No comments:

Post a Comment