Sunday, May 3, 2020

ಜಲಾಶಯಗಳು...

① ಭಾಕ್ರಾನಂಗಲ್.... ಗೋವಿಂದ ಪಂಥ ಸಾಗರ

② ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ಡಂಡೇ..... ಲಾಲ್ ಬಹುದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ

③ ತುಂಗಭದ್ರ....... ಪಂಪಸಾಗರ

④ ರಿಹಾಂದ್...... ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಭ ಪಂಥ ಸಾಗರ

⑤ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಲುವೆ.... ಇಂದಿರಾ ಕಾಲುವೆ

⑥ ನರ್ಮದಾ ಯೋಜನೆ..... ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ

No comments:

Post a Comment