Friday, July 13, 2018

Fresh News-Graduate Primary School Teachers Recruitment(GPSTR)-2017ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017
ಬಿಇಡಿ/ಬಿಇಡಿ(ವಿಶೇಷ)/4ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ/ಬಿಇಡಿ/4ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ ಸಿ.ಬಿಇಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ.
  • ಪ್ರಕಟಣೆ.Click here
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
  • .Click here
  • ಅಂಕಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್
  • Click here

No comments:

Post a Comment